بازدیدکنندگان گرامی؛ لطفا قبل از ثبت نام در باشگاه مشتریان و خرید محصولات شرکت اکباتان به موارد ذکر شده حتما توجه فرمائید. مشاهده...
آزمون بارگذاری استاتیکی فرش ماشینی(تحت اثر بار ثابت سنگین و بلند مدت)
شماره ۸۹۵ مطابق با ایزو 3416 نام برای تعیین روش اندازه گیری میزان افت ضخامت کفپوش تحت اثر بار ثابت می باشد.

 آزمون بارگذاری استاتیکی فرش ماشینی

 آزمون بارگذاری استاتیکی فرش چیست و چگونه انجام می شود؟

آزمون بارگذاری استاتیکی (تحت اثر بار ثابت سنگین و بلند مدت) فرش ماشینی

شماره ۸۹۵ مطابق با ایزو 3416 نام برای تعیین روش اندازه گیری میزان افت ضخامت کفپوش تحت اثر بار ثابت می باشد.

هدف از تدوین این استاندارد ملی ایران تعيين روش اندازه گیری کاهش ضخامت فرش تحت اثر بار ثابت سنگین و بلند مدت است.

اصول کار بدین صورت می باشد که ضخامت کفپوش پیش از اینکه تحت بار ثابت قرار گیرد و همچنین پس از از آنکه تحت بار ثابت (۷۰۰ کیلو پاسكال) قرار گرفت،در فواصل زمانی معین اندازه گیری می شود.

روش آزمون :

- تهیه ۵ نمونه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر (طبق استاندارد ایران بشماره ۸۸۵)

- بعد از آنکه پرز های سطح نمونه ها را در خلاف جهت و سپس در جهت خواب پرزها توسط خط کش صاف و یکنواخت گردید بطوریکه پرز ها بطرف بالا باشند، باید نمونه ها حداقل ۲۴ ساعت در محیط استاندارد (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۹۴۸) قرار گیرند.

- اندازه گیری ضخامت هر نمونه توسط دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی ، تحت فشار ۰ / ۲ -+ ۲  کیلو پاسگال با دقت ۰ / ۱ میلی متر ( مطابق با استاندارد ملی ایران ۸۸۹)

- هر نمونه را روی دستگاه اعمال بار ثابت، بطوریکه پدال در مرکز نمونه واقع شود، قرار داده و بمدت ۲۴ ساعت آنرا تحت فشار معین ۷۰۰ کیلو پاسكال قرار گیرد. سپس نمونه را از روی دستگاه بردارید.

- اندازه گیری ضخامت در ناحیه فشرده شده، در زمانهای ۲، ۶۰ و ۱۴۴۰ دقیقه طبق استاندارد ایران بشماره ۸۸۹

- درصد کاهش ضخامت (Thickness Loss) از فرمول زیر محاسبه میشود:

 
100*[ضخامت اولیه/(ضخامت اندازه گیری شده در هر دوره (زمانهای پس از استراحت) - ضخامت اولیه)]=Tl

 نمایی از دستگاه بارگذاری استاتیکی فرش ماشینی

 

تاریخ ثبت : 1401/01/30
    
 
  نام و نام خانوادگی : *
آدرس ایمیل یا شماره تماس : *
  دیدگاه : *